بایگانی نویسنده: m.soghlatoun

هفت علت بی اشتهایی کودکان+درمان و مکمل‌های موردنیاز

کاهش غیرطبیعی در میل به غذا خوردن و اجتناب از هر نوع مواد غذایی را بی اشتهایی کودک می نامند. بی اشتهایی کودکان از جمله معضلاتی است که شماری از والدین را نگران کرده است.

کاهش غیرطبیعی در میل به غذا خوردن و اجتناب از هر نوع مواد غذایی را بی اشتهایی کودک می نامند. بی اشتهایی کودکان از جمله معضلاتی است که شماری از والدین را نگران کرده است. امتناع کردن کودکان از خوردن هر گونه غذا، مشکلات بلع یا بازگرداندن غذا و عدم توانایی هضم یا بی توجهی […]